برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مدل شایسته سالاری در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
1398-12-12 10:30-12:30
هتل المپیک تهران - کارگاه جانبی شماره 1 50
500,000 ریال
6 جناب آقای مهندس حسین پرندوش - مدیر منابع انسانی سازمان آتش نشانی تهران
2 رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله با استرس شغلی در آتش نشانان شهر تهران
1398-12-12 14:00-15:30
هتل المپیک تهران - کارگاه جانبی شماره 1 50
500,000 ریال
10 سرکار خانم دکتر زهره عزیزی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
3 Quantification of Risk for Fire Safety
1398-12-12 16:00-17:30
هتل المپیک تهران - کارگاه جانبی شماره 1 50
500,000 ریال
12 PRO. Jose Luis Torero Cullen
4 حفاظت از انبارها به کمک سیستم اطفاء اتوماتیک
1398-12-13 09:00-11:00
هتل المپیک تهران - کارگاه جانبی شماره 1 50
500,000 ریال
6 جناب آقای مهندس حسام طاووسی - مدرس مدعو دانشگاه خواجه نصیر
5 نقش نرم افزارها در تدوین استراتژی های مقابله ای مناطق مستعد حریق و انفجار
1398-12-13 09:00-11:00
هتل المپیک تهران - کارگاه جانبی شماره 2 50
500,000 ریال
1 جناب آقای دکتر مهدی پروینی - عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
6 تشریح و بررسی رویکردهای مختلف در مدل های خروج افراد در شرایط اضطراری در آتش سوزی
1398-12-13 11:30-12:30
هتل المپیک تهران - کارگاه جانبی شماره 1 50
500,000 ریال
7 جناب آقای مهندس ابوالفضل سیل سپور - مدرس مدعو دانشگاه خواجه نصیر
7 مدل سازی آتش سوزی های شهری
1398-12-13 11:30-12:30
هتل المپیک تهران - کارگاه جانبی شماره 2 50
500,000 ریال
5 جناب آقای مهندس علی مرادی
8 مقدمه ای بر مهندسی آتش در ساختمانهای جدید و موجود: رویکردهای پیش روی در ضوابط و مقررات آتش در ایران
1398-12-13 14:00-16:00
هتل المپیک تهران - کارگاه جانبی شماره 1 50
500,000 ریال
8 جناب آقای دکتر سعید بختیاری - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.