برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
500,000 ریال
دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین پرسنل شهرداری های کشور، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ، حامیان مالی، معنوی و رسانه ای، آتش نشان داوطلب،شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی که نویسنده مقاله در این همایش می باشند شامل این نوع عضویت می شوند
2
1,000,000 ریال
نوسیندگان مقالات که دانشجو یا عضو مجموعه های مورد تایید سازمان آتش نشانی نیستند شامل این نوع عضویت می باشند
3
2,000,000 ریال
دانشجویان و پرسنل مجموعه های مورد تایید که متقاضی شرکت در همایش و بدون ارئه مقاله شامل این نوع عضویت می شوند. (دانشجویان و پرسنل شهرداری های کشور، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ، حامیان مالی، معنوی و رسانه ای، آتش نشان داوطلب،شرکت های مورد تایید سازمان آتش نشانی)
4
3,000,000 ریال
شرکت در همایش بدون ارائه مقاله و مخصوص افرادی که دانشجو یا پرسنل شرکت های مورد تایید نیستند
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.