برگزاری پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری و نمایشگاه صنعت ایمنی و آتش نشانی به تعویق افتاد.

زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد.مهلت ارسال مقالات به پایان رسیده است

سامانه ثبت نام در همایش، کار گاه های آموزشی نشست های تخصصی و ارسال مقالات در پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری